Maailma ja kestävä kehitys

Yrityksenä olemme tietoisia ympäristövaikutuksistamme ja haluamme ottaa vastuullisen roolin ilmastonmuutoksen torjunnassa. Elintarviketeollisuudessa kohtaamme suoraan ne ongelmat, joita perusainesosien käyttö voi aiheuttaa biosfäärissä. Vaikka Puratos pyrkii lisäämään kasvua, se lupaa pienentää ekologista jalanjälkeään. Tämä on aikaansaadaan käyttämällä korkealaatuisia ympäristöä kunnioittavia tuotteita, minimoimalla kasvihuonekaasupäästöt sekä vähentämällä jätteen määrää ja veden kulutusta.

Kohti kestävämpää liiketoimintaa

Puratos on tietoinen siitä, miten toimintamme voi vaikuttaa yhteiskuntaan ja ympäristöön, ja uskoo vahvasti kestävän kehityksen tarpeeseen. Tästä johtuen käytämme paljon resursseja entistä ympäristöystävällisempien ratkaisujen kehittämiseen, olipa kyse sitten energian säästämisestä, uusiutuvasta energiasta tai jätteiden käsittelystä.

Mahdollisuuksien mukaan pyrimme minimoimaan toimintamme vaikutukset. Tämä ei koske vain tuotteiden valmistusta, vaan koko toimintaamme, kuten raaka-aineiden hankintaa, pakkausta, varastointia, lähetystä ja tuotteiden toimitusta. Nämä sitoumukset perustuvat sekä arvoihimme että heijastavat myös sitä, mitä asiakkaamme ja kuluttajamme odottavat meiltä globaalina elintarvikealan toimijana.

The World In Their Hands