Industrial Bakery Competence Center - teollisen leivonnan osaamiskeskus

Apua teollisuusmittakaavassa

Teollisten leipomoiden eri puolilla maailmaa kohtaamat haasteet poikkeavat merkittävästi käsityöläisleipureiden kohtaamista haasteista: erot johtuvat pääasiassa valmistusmääristä ja tuotantonopeudesta.


Auttamaan teollisuusasiakkaitamme tarttumaan näihin haasteisiin ja ratkaisemaan ne. Olemme perustaneet 11 kansainvälistä teollisen leivänvalmistuksen osaamiskeskusta (IBCC) eri puolille maailmaa.

Pilottiprojekti

Osaamiskeskus, Industrial Bakery Competence Center, tarjoaa tilat ja työväineet valmiiden leipomotuoteratkaisujen kehittämiseen kaikkialla maailmassa sekä mahdollistaa myös uusien sovellusten testaamisen ja tutkimisen ennen tuotannon aloittamista.

Osaamiskeskukset on varustettu kaikilla tarvittavilla leipomolaitteilla, ja ne on myös suunniteltu teknologisten innovaatioiden mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä ja prosessitehokkuuden lisäämistä silmällä pitäen.

Yksilölliset ratkaisut

Paikalliset tutkijatiimit ja tekniset asiantuntijat seuraavat aineosiin, yhteisvaikutuksiin, prosesseihin sekä teknologioihin liittyviä trendejä osaamiskeskuksissamme. Asiakkaat saavat käyttövalmiit yksilölliset ratkaisut, jotka sisältävät tarvittavien aineosien toimituksen, valmiiden tuotteiden kehittämisen, asiakkaan laitteistolla sekä valmistusmenetelmillä toimivat valmiit reseptit ja myös prosessien käyttöönottoohjeistuksen sekä tuotteiden arvioinnit. Keskukset järjestävät myös eri teknologioihin liittyvää koulutusta, joten asiakkaamme voivat aina hyödyntää leipomotutkimuksen ja innovaatioiden uusimpia tuloksia. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen Puratoksen edustajaan.