Nuorten ihmisten elämänlaadun parantaminen 

Panostamme Puratoksella niihin maihin, joissa toimimme. Jaamme osaamistamme heikoimmassa asemassa olevien kanssa ja investoimme ohjelmiin, jotka turvaavat luonnon monimuotoisuutta ja parantavat paikallisten ihmisten elinoloja.

Leipomokoulut paremman tulevaisuuden puolesta

Kun Puratos aloitti toimintansa Intiassa, huomasimme kaduilla paljon lapsia. He olivat nuoria, mutta heillä oli vain vähän toivoa tulevaisuudesta. Heidän vanhempansa ansaitsivat vähimmäispalkkoja, eivätkä voineet investoida lastensa koulutukseen. 

Samaan aikaan meidän oli yhä vaikeampaa löytää päteviä teknisiä neuvonantajia ja asiakkaillamme oli myös pulaa ammattitaitoisista leipureista, kondiittoreista ja suklaamestareista.

Auttaaksemme heikompiosaisia ja opettaaksemme heille taitoja, joita he tarvitsevat toimiakseen alallamme, päätimme avata leipomokoulun. Kurssit ovat suunniteltu viemään oppilaita peruskoulutusta pidemmälle ja antamaan heille kunnollisen toimeentulon edellyttämää käytännön koulutusta. Ohjelmaan sisältyy myös harjoittelujaksoja eri yrityksissä ja näiden aikana opiskelijoille maksetaan palkkaa. Sitoudumme myös palkkaamaan tutkinnon suorittaneita heidän saavutustensa perusteella tytäryhtiöissämme tai löytämään heille työtä asiakkaidemme joukosta.

Bakery School Foundation on investoinut leipomokouluihin Intiassa, Brasiliassa, Meksikossa ja Etelä-Afrikassa. Toimintaa tullaan laajentamaan pian myös muihin maihin. Vuoteen 2030 mennessä toivomme voivamme auttaa 1000 kehitysmaiden nuorta toteuttamaan intohimoaan leipomokouluissamme.